Sigla UIMLASocietatea Ghizilor și Liderilor Montani oferă servicii de formare profesională pentru profesia de ghid internațional de drumetie montană.
Ce este și ce face un ghid internațional de drumetie montană?
Ghidul Internațional de Drumetie Montană (International Mountain Leader), format în România de către Societatea Ghizilor și Liderilor Montani, este recunoscut și calificat să conducă, să înveţe, să acorde suport şi să instruiască clienţii săi, contra cost sau voluntar, în toate zonele montane din lume, indiferent de anotimp și altitudine, până la limita zăpezii permanente (ghețari).

Fac excepţie zonele montane cu zăpadă permanentă (ghețarii), precum şi zonele unde este nevoie de echipament tehnic de alpinism sau căţărare pentru înaintare: trasee de alpinism, cățărare pe stâncă, via ferrata.

Gheţarii pot fi doar ocazional traversați, de-a lungul traseelor de drumeţie (trekking) recunoscute naţional sau internaţional şi amenajate ca atare, unde nu este nevoie de coardă şi ham pentru înaintare.

Intră în competența unui ghid de drumetie:

 • ascensiuni montane de vară pe traseele amenajate special cu marcaje, cabluri, punți etc. (drumeție montană);
 •  ascensiuni montane de vară în teren neamenajat, inclusiv trasee de carpatism (drumeție alpină) cu expunere E0-E1;
 • ascensiuni de iarnă cu sau fără rachete de zăpadă;

Nu intră în competenţa ghidului de drumeție:

 • nicio formă de schi (de tură, fond sau alpin);
 • nicio formă de alpinism (pe zăpadă, gheață sau mixt);
 • nicio formă de urcare pe stâncă cu echipament tehnic (cățărare sau via ferrata).

Ghidul de Drumeție Montană (Liderul Montan Internațional) practică meseria în baza legilor şi a regulilor din România, precum şi a celor din ţările unde lucrează.

Conform Ordinului nr. 637/2004 (anexa 1) privind Normele metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism:

 • ghidul montan / ghidul de drumeție montană este ghid specializat pentru servicii turistice pe munte (art. 2);
 • specializarea profesională se realizează numai pentru persoanele care deţin certificat de calificare de ghid de turism (art. 8);

Pentru a-și menţine autorizaţia internațională de lider montan, ghidul de drumeție montană trebuie să fie membru SGLM și să participe periodic la un program de reciclare şi ajustare a cunoştinţelor, aşa cum sunt ele definite de către SGLM și autorităţile românești, cu aprobarea UIMLA.

În România, programul de formare, recunoaștere și reciclare IML este organizat exclusiv de către SGLM, singura organizație profesională din țară afiliată UIMLA.

CURSUL DE FORMARE PROFESIONALĂ INTERNAȚIONALĂ

Cursul este în limba română și se adresează persoanelor cu domiciliul în România sau în altă țară, care îndeplinesc următoarele condiții:

Vârsta minimă:

 • 21 ani împliniți la data examenului de intrare;

Experienţa minimă (drumeție montană):

 • 5 ani vechime de drumeție montană;
 • 50 de zile pe munte, trasee diferite de drumeție în Carpați;
 • 15 zile pe munte, trasee diferite de drumeție în munții din afara României;
 • 20 de zile pe munte, trasee diferite de drumeție de iarnă în Carpați și/sau în alte zone montane din afara României;

Condiţia fizică:

 • capacitatea de a parcurge un traseu de drumeție de minim 6 ore și 1.500m dif. de nivel, cu un rucsac de 8-10kg. în spate;
 • minim 500m diferență de nivel/oră, cu rucsac de 8-10kg. în spate;

Înscrierea la curs

Participarea la cursul de formare profesională se face prin examen de admitere pentru verificarea competențelor minime necesare ale viitorilor lideri montani internaționali.

Înscrierea la examenul de admitere se face:

 • după completarea și acceptarea CV-ului montan (formular standard);
 • după achitarea taxei de examinare în contul SGLM;

Examenul de admitere se desfășoară pe durata a două zile și cuprinde:

1. Proba teoretică:

 • interviu în fața comisiei de examinare, pe baza informațiilor din cv-ul montan;
 • test scris de cunoștințe generale privind cunoașterea mediului montan din România (istoria mersului pe munte, floră, faună, geografie etc.);

2. Proba practică:

 • test de verificare a abilităților fizice.

Toți cei care trec examenul de admitere sunt considerați înscriși la cursul de formare profesională.

Toți cei care nu trec examenul de admitere sunt considerați respinși, cu posibilitatea înscrierii la următorul examen de intrare.

Toți cei care nu sunt capabili să susțină interviul în fața comisiei de examinare, trecându-și în CV-ul montan informații false, sunt considerați respinși, cu imposibilitatea de înscriere și participare la următoarele trei examenele de admitere.

Desfășurarea cursului de formare profesională 

Cursul de formare profesională se desfășoară pe o perioadă de doi sau maxim patru ani de zile. În situații excepționale (de ex. boli cronice, femei însărcinate sau în perioada post-natală), finalizarea cursului se poate prelungi până la maxim șase ani de zile.

Cursul are rolul de a verifica, consolida și corecta cunoștințele deja existente ale participanților, precum și să ofere informații suplimentare, practice și teoretice, specifice profesiei de ghid de drumetie.

Cursul cuprinde doi ani de pregătire și consolidare a cunoștințelor, atât la nivel național cât și internațional. Un an de instruire este format din mai multe module de formare profesională.

Un modul constă din 5-7 zile de activități practice și teoretice, în diferite zone montane din România și din Europa, cu cazarea la cort, cabană sau pensiune, în funcție de tematica modulului.

Pregătirea națională

Prima parte de formare profesională pentru ghizii de drumeție (liderii montani internaționali/International Mountain Leaders), formarea națională, este compusă din 8 module de pregătire și două module de evaluare, în România. ghid de drumetie curs formare

În urma absolvirii acestei secțiuni se poate practica profesia pe teritoriul României.

Fiecare sesiune cuprinde mai multe module de instruire cu pauză de consolidare a cunoștințelor (de punere în practică și sedimentare).

Sesiunea de vară este dedicată pregătirii profesionale pentru turele montane în sezonul cald:

 • deplasarea pe munte pe trasee amenajate (drumeție montană).
 • deplasarea pe munte în teren montan natural (în afara traseelor amenajate pentru drumeție);
 • securitatea în zonă stâncoasă (cățărare pe stâncă/carpatism);
 • securitatea în zonă acvatică (torenți de apă);

Sesiunea de iarnă este dedicată instruirii pentru activitățile montane de iarnă în Carpați:

 • drumeție de iarnă (cu rachetele de zăpadă);
 • securitatea pe trasee montane cu zăpadă (alpinism clasic);
 • nivologie;

Pregătirea internațională

Este dedicată instruirii internaționale, pe specificul general al munților din Europa, precum și evaluărilor finale (vară și iarnă).

ghid de drumetie curs formareEste format din două module de practică internațională, vara și iarna, cu evaluare internațională, în munții din afara României. Activitățile externe se vor desfășura în colaborare cu asociațiile profesionale din țările partenere.

La finalul acestei perioade de pregătire, după absolvirea acesteia, se poate obține insigna de Ghid Internațional de Drumeție Montană (Lider Montan Internațional).

În cazul în care unul din examene nu este absolvit, evaluarea finală se poate repeta, după o perioadă de consolidare a cunoștințelor.

Dacă unul din examenele finale nu este absolvit nici în anul următor, după perioada de consolidare a cunoștințelor, atunci cursantul va fi eliminat din cursul de formare IML cu posibilitatea reînscrierii.

Programa cursului de formare profesională

Programa de curs este realizată pe baza standardului românesc de formare profesională și direct corelat cu cerințele de formare profesională internațională ale UIMLA.

Periodic, programa de curs se va modifica și adapta în funcție de modificările cerințelor naționale și internaționale.

Pe parcursul formării profesionale se vor preda și discuta detaliat următoarele materii:

 • aspectele legale profesionale la nivel național și internațional
 • organizarea profesională la nivel național și internațional
 • aspecte economice privind activitatea de ghidare montană în România
 • securitatea în teren montan specific IML (iarna/vara)
 • nivologie;
 • navigaţia pe munte (iarna/vara)
 • primul ajutor outdoor (iarna/vara)
 • managementul grupului
 • pedagogie montană
 • mediul montan (geografie, ecologie, economie, cultură)
 • ecoturism și turismul de aventură în România
 • anatomia şi fiziologia umană
 • meteorologie montană
 • supravieţuirea pe munte. Bivuacul (vara/iarna)
 • abilităţile fizice specifice (vara/iarna)
 • planificarea turelor montane în Carpați
 • organizarea turelor internaționale în munții din Europa
 • organizarea turelor internaționale în zone din afara Europei

Pentru informații suplimentare privind cursul de ghid de drumetie montană/lider montan internațional, respectiv documentația necesară înscrierii puteți aplica direct pe pagina noastră de contact.

Transform Your Ideas Into Winning Essays with Professional Writing Superior Quality Writing for Top Essay Results The Best Essay Writing Services for High Quality Papers Quality Writing Services Offering Affordable Prices Exceptional Writing Services for All Academic Levels