Zarnesti. Curs IML

Societatea Ghizilor și Liderilor Montani (SGLM) este o asociație profesională deschisă tuturor ghizilor montani care activează în România, sunt calificați și practică în mod legal această meserie.

De asemenea, poate deveni membru al Societății orice persoană care nu este în acest moment, dar dorește să devină ghid sau lider montan sau care doar este un simpatizant al activității noastre și dorește să ne ofere suportul său.

În acest moment, SGLM are următoarele categorii de membri:

  • onorifici;
  • activi;
  • aspiranți;
  • simpatizanți;

Legitimatie_ghid_SGLM

Avantajele de MEMBRU ACTIV

Societatea nu pune accent pe numărul de membri, ci pe calitatea și nivelul de pregătire.

În acest sens, SGLM acceptă ca membri activi doar pe cei care îndeplinesc condiții legale minime necesare.

Toți membrii activi beneficiază, fără discriminare, de următoarele:

1. sprijin în vederea creșterii nivelului de pregătire tehnică;

2. asistență juridică în relația cu terți;

3. informare cu privire la aspectele ce țin de practicarea meseriei în România și în afara țării;

4. reduceri de preț la achiziționarea de echipament tehnic, pe baza acordurilor încheiate de SGLM;

5. reduceri de preț la cazarea în zone montane, pe baza acordurilor încheiate de SGLM;

6. orice alte avantaje pe care SGLM le obține pentru membrii săi.

Toți ghizii montani SGLM vor beneficia de suport (ecuson, legitimație, alte însemne) pentru recunoaștere și identificare în teren.

Obligațiile de membru activ

1. respectarea prevederile statutare și a celorlalte regulamente interne;

2. plata unei cotizații anuale, a cărei valoare se stabilește periodic în cadrul Adunărilor Generale;

3. participarea la întâlnirile periodice de reajustare a cunoștințelor tehnice;

Criterii minime de îndeplinit pentru a deveni membru activ

1. calificare în meseria de ghid turistic şi specializarea de ghid montan, în conformitate cu legislația în vigoare;

2. experiență practică în meseria de ghid montan de cel puțin un an de zile, la data depunerii cererii de membru. Acest lucru este demonstrat prin lista traseelor parcurse în ultimul an sub forma: masiv/nume traseu/data/nr. clienți/tip tură;

3. este dispus să contribuie, alături de SGLM, la creșterea nivelului tehnic și al prestigiului ghizilor montani români;

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus și doresc să devină membru SGM, sunt rugate să trimită la secretariat, pe email, următoarele:

– copie (scanată) după atestatul profesional de ghid;

– copie după forma legală de lucru (certificat PFA, SRL sau alte variante);

– un sumar al activității de ghid montan din ultimul an (formular tip – se solicită la secretariat);

– o listă cu traseele tehnice parcurse în Carpați sau alți munți: pe stâncă (cățărare), pe schiuri (schi de tură) și pe zăpadă/ghețar/teren mixt (alpinism);

Avantajele de MEMBRU ASPIRANT

SGLM dorește să sprijine și să acorde suport tuturor celor care doresc să se profesionalizeze în domeniul montan.

Astfel, poate deveni membru aspirant SGLM orice persoană care a finalizat o formă de pregătire în turism sau este inclusă într-un program de pregătire în turism (curs de ghid de turism sau ghid montan, de ex.) și care urmărește finalizarea pregătirii sale ca și ghid sau lider montan.

Pot deveni membri aspiranți SGLM inclusiv persoanele acceptate la unul din cursurile de formare profesională organizate de SGLM.

Toți membrii aspiranți beneficiază, fără discriminare, de următoarele:

1. posibilitatea efectuării de practică, în cadrul programelor turistice montane organizate de membrii activi SGLM;

2. informare cu privire la aspectele ce țin de practicarea meseriei în România și în afara țării;

3. reduceri de preț la achiziționarea de echipament tehnic, pe baza acordurilor încheiate de SGLM;

4. reduceri de preț pentru participarea la activități organizate de membrii activi SGLM;

Toți membrii aspiranți SGLM vor beneficia de legitimație, pentru recunoaștere și identificare în teren.

Obligațiile de membru aspirant

1. finalizarea formării profesionale ca ghid sau lider montan în maxim 3 ani de la data acceptării ca membru aspirant;

2. respectarea prevederile statutare și a celorlalte regulamente interne;

3. plata unei cotizații anuale, a cărei valoare se stabilește periodic în cadrul Adunărilor Generale;

Criterii minime de îndeplinit pentru a deveni membru aspirant

1. existența unui atestat de formare profesională în turism (ghid de turism, de ex.) sau a unei dovezi/adeverință de înscriere și participare la unul din cursurile de formare profesională organizate de SGLM;

2. experiență montană de cel puțin cinci ani de zile, la data depunerii cererii de membru. Acest lucru este demonstrat prin lista traseelor parcurse în ultimul an (formular tip la secretariatul SGLM);

3. intenționează să devină ghid sau lider montan în următorii maxim 3 ani de la data depunerii cererii de membru aspirant;

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus și doresc să devină membru aspirant SGM, sunt rugate să trimită la secretariat, pe email, următoarele:

– copie (scanată) după atestatul profesional de ghid turistic sau o adeverință de înscriere și participare la unul din cursurile de formare profesională organizate de SGLM;

– un sumar al activității montane din ultimul an (formular tip – se solicită la secretariat);

– o listă cu traseele de drumeție importante sau cele tehnice parcurse în Carpați ori alți munți: pe stâncă (cățărare), pe schiuri (schi de tură) și pe zăpadă/ghețar/teren mixt (alpinism);

Avantajele de SIMPATIZANT

Orice persoană care se regăsește în proiectele desfășurate de Societatea Ghizilor sau care dorește să fie la curent cu detaliile activităților noastre pe munte, poate obține calitatea de simpatizant.

Toți simpatizanții beneficiază, fără discriminare, de următoarele:

1. informare cu privire la aspectele ce țin de practicarea meseriei în România și în afara țării;

2. reduceri de preț la achiziționarea de echipament tehnic, pe baza acordurilor încheiate de SGLM;

3. reduceri de preț pentru participarea la activități organizate de membrii activi SGLM;

Toți simpatizanții SGLM vor beneficia de legitimație, pentru recunoaștere și identificare în teren.

Obligațiile de simpatizant

1. respectarea prevederile statutare și a celorlalte regulamente interne;

2. plata unei cotizații anuale, a cărei valoare se stabilește periodic în cadrul Adunărilor Generale;

Criterii minime de îndeplinit pentru a deveni simpatizant SGLM

1. existența unei minime experiențe sau preocupări în domeniul turismului montan, lucru relevat printr-un sumar al activitățiilor legate de munte (formular tip – se solicită la secretariat);

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus și doresc să devină simpatizanți SGLM, sunt rugate să trimită la secretariat, pe email, următoarele:

  • un sumar al activității montane din ultimul an (formular tip – se solicită la secretariat);
Transform Your Ideas Into Winning Essays with Professional Writing Superior Quality Writing for Top Essay Results The Best Essay Writing Services for High Quality Papers Quality Writing Services Offering Affordable Prices Exceptional Writing Services for All Academic Levels